2
ارسال شده در

تعریف عرصه و اعیان و تفاوت های آن ها در چیست؟

طبق تعریف قانون‌گذار، عرصه به زمین و اعیان به ساختمانی که در آن ساخته می‌شود، گفته می‌شود. حال ممکن است این ساختمان کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری داشته باشد. عرصه و اعیان، مصادیق و تفاوت‌ها در [...]