مدیریت شهری

 در Uncategorized

🔴قوانین و وظایف شورای شهر را بدانیم:

🔵طبق ماده ۷۶ مجموعه مقررات و آیین شهر و شورا و شهرداریها ، وظایف شوراها به ۳۴ بند کلی به قرار ذیل تقسیم میشوند :

۱-تعیین شهردار بمدت چهارسال.
۲-بررسی و شناخت کمبودها،نیازها ونارسایی های اجتماعی،بهداشتی،فرهنگی،آموزشی،اقتصادی،و رفاهی حوزه انتخابیه و طرح پیشنهادهای اصلاحی و راه حل مناسب برای رفع موانع و کمبودها.
۳-نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا وامورات شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی.
۴-همکاری با مسولین اجرایی،نهادها،سازمانهای حکومتی در زمینه های مختلف اجتماعی بنا به درخواست انان.
۵-برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم درانجام خدمات اجتماعی وسایرامور با موافقت دستگاهای ذیربط.
۶-تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز گردشگری(تفریحیورزشیفرهنگی) با هماهنگی دستگاهای ذیربط.

۷-اقدام درخصوص انجمن ها و نهادهای اجتماعی،امدادی،ارشادی و تعاونی های تولید و توزیع ارزاق عمومی با موافقت دستگاهای ذیربط.
۸-نظارت برحسن اداره وحفظ سرمایه های نقدی در اجناس و اموال منقول وغیرمنقول ونظارت بر درآمدها و هزینه ها به گونه ای که مخل امور عادی نشود.
۹-تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت موازین وزارت کشور.
۱۰-تایید صورت جامع درآمد وهزینه شهرداری و اطلاع به عموم و وزارت کشور درهر شش ماه یکبار.
۱۱-همکاری با شهرداری در طرح تعیین حدود شهری طرح های جامع شهری با همکاری وزارت کشور و وزارت مسکن و شهر سازی.
۱۲-تصویب بودجه اصلاح و تعمیم بودجه تفریق بودجه سالانه شهرداری وتمام موسسات مربوط به شهرداری تصویب بودجه شورای شهر.

۱۳-تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق کیفیت وام،مبلغ،مدت و میزان کار مزد.
۱۴-تصویب معاملات ونظارت کامل بر جزییات ان معاملات.
۱۵-تصویب اساسنامه شرکتها وموسسات وابسته با همکاری و تایید وزارت کشور.
۱۶-تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن.
۱۷-نظارت بر حسن اجرای دعاوی شهرداری.
۱۸-نظارت بر بهداشت حوزه شهری.

۱۹-نظارت بر امور تماشاخانه ها،سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی یا عمومی و یا تعاونی و یا دولتی اداره می شوند.
۲۰-تصویب مقررات جهت اراضی غیرمحصورشهری از نظر بهداشت و آسایش شهری عمومی عمران و زیبایی شهر.
۲۱-نظارت بر گورستانها وغسال خانه ها و تهیه وسایل مورد نیاز حمل نقل .
۲۲-وضع مقررات و نظارت برحفرمجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
۲۳-نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر وخیابانها،میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی و….
۲۴-تصویب و طرح نامگذاری کوچه خیابان محله و کوی وحوزه شهری با رعایت اصول مربوطه.

۲۵-تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هرنوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات مربوط به آن.
۲۶-تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به ان با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها
۲۷-تصویب نرخ کرایه وسایط درون شهری.
۲۸-وضع مقررات مربوط به میادین مختلف عمومی شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی وارتزاق مردم.
۲۹-وضع مقررات لازم درمورد تشریک مساعی شهرداری با سایر دستگاها.
۳۰-نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها.

۳۱-شورا موظف است درپایان هرسال صورت مالی بودجه و هزینه خود را به عموم اطلاع و نشر دهد.
۳۲-واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی موظفند برنامه سالانه خود را درخصوص خدمات شهری که درچهارچوب بودجه سالانه هستند به شورا اطلاع دهند.
۳۳-همکاری با شورای تامین شهرستان درحدود قوانین ومقررات.
۳۴-بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفضیلی وحریم محدوده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهردار و ارسال به مراجع ذیربط جهت تصویب نهایی.

نوشته های اخیر
نمایش 3 دیدگاه
 • پاسخ

  Im very pleased to uncover this page. I want to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely appreciated every little bit of it and i also have you saved to fav to look at new stuff in your web site.

 • Mark
  پاسخ

  Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.

 • مهدی
  پاسخ

  بسیار عالی

یک نظر بدهید